Skip to main content

La 6 noiembrie curent, la ULIM s-au aflat în vizită de documentare diplomatul rus  Andrei Videaichin, atașat al Ambasadei Federației Ruse în RM și Natalia Sapojnicova, șef adjunct al Centrului Rus de Știință și Cultură din Chișinău. Conducerea ULIM reprezentată de Valentina Ciumacenco, prorector pentru Relații Internaționale, Artur Cepuc, consilierul rectorului ULIM și Ludmila Bodnari, director al Departamentului Studenți Străini au purtat discuții cu invitații pe subiecte ce țin de deschiderea unor noi perspective de colaborare educațională între ULIM și instituțiile de învățământ superior din Federația Rusă. De asemenea, a fost vociferată și inițiativa de realizare a unor proiecte și programe de studii comune, cu eliberarea diplomelor recunoscute reciproc, precum și organizarea unor prelegeri publice cu notorietăți din Federația Rusă. Părțile au convenit să seteze prioritățiile și să identifice cele mai oportune direcții de cooperare, pentru asigurarea unei conlucrări cât mai eficiente. În contextul vizitei, distinșii oaspeți au realizat un tur ghidat al universității, având oportunitatea să descopere Aula Federației Ruse, care a fost inaugurată în anul 2009, muzeul „Prieteniei” și alte centre internaționale prezente la ULIM.

Amintim că, în anul 2014 în cadrul întrevederii dintre rectorul fondator, Acad. Andrei Galben și E.S. Farit Muhametşin, Ambasador al Federației Ruse în RM, a fost exprimată dorința reciprocă de a intensifica relaţiile de colaborare dintre ULIM şi Ambasada Federației Ruse în RM, și de a stabili, prin intermediul Ambasadei, relații de colaborare reciproc avantajoasă cu instituțiile de învățământ superior din Federația Rusă,

ULIM are stabilite acorduri de colaborare cu unele dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior din Rusia, precum:  Российский университет дружбы народов, Дипломатическая Академия Министерства Иностранных Дел Российской Федерации, Вятский Государственный Университет, Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА), Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации ș.a.

Serviciul de Presă, ULIM

 

RUS

Создание условий для углубления и укрепления отношений между ULIM и Посольством Российской Федерации в РМ

 6 ноября 2019 года  ULIM посетили с ознакомительным визитом  российский дипломат Андрей Видяйкин, атташе Посольства Российской Федерации в РМ, и Наталия Сапожникова, заместитель директора Российского Центра науки и культуры в Кишиневе. Руководство ULIM, которое было представлено Валентиной Чумаченко, проректором по международным отношениям; Артуром Чепуком, советником ректора ULIM и Людмилой Боднарь, директором Департамента иностранных студентов, обсудило с гостями ряд вопросов, касающихся новых перспектив сотрудничества в области образования между  ULIM и высшими учебными заведениями Российской Федерации. Также была озвучена инициатива осуществления совместных образовательных программ и проектов с выдачей взаимопризнаваемых дипломов, а также организации публичных лекций выдающихся личностей из Российской Федерации. Стороны договорились обозначить приоритеты и определить наиболее перспективные направления сотрудничества в целях обеспечения эффективного сотрудничества. В рамках визита гости совершили экскурсию по нашему университету, посетив Аудиторию Российской Федерации, которая была открыта в 2009 году, а также побывав в музее Дружбы и других международных центрах ULIM.

Напомним, что в 2014 году, в рамках встречи учредителя ULIM, академика Андрея Ильича Галбена и Е.П. Фарита Мухаметшина, Посла Российской Федерации в РМ, было выражено обоюдное пожелание интенсифицировать  отношения сотрудничества между ULIM и Посольством Российской Федерации в РМ и установить, при посредничестве Посольства, отношения взаимовыгодного двустороннего сотрудничества с высшими учебными заведениями Российской Федерации,

Ранее  ULIM заключил договоры о сотрудничестве с крупнейшими университетами России, такими, как: Российский университет дружбы народов, Дипломатическая Академия Министерства Иностранных Дел Российской Федерации, Вятский Государственный Университет, Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА), Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации и др.  

Пресс-служба ULIM

 

Leave a Reply