Skip to main content

La 8 noiembrie curent, studenții de la Facultatea Biomedicină din cadrul ULIM au participat la un seminar de informare în domeniul sănătății publice, susținut de dr. François Bourdillon, ex-director general al Agenției Naționale de Sănătate Publică din Franța. La eveniment au participat și reprezentanți ai corpului diplomatic francez, – Serge Casseri, prim consilier în Cooperare și Acțiune Culturală al Ambasadei Franței în RM și Maria Neagu, atașat de cooperare instituțională la Ambasadă, dar și reprezentanți ai conducerii ULIM, în persoana prof. univ. dr. hab. Elena Prus, prorector pentru Cercetare Științifică și Sstudii Doctorale și conf. univ. dr. Vasile Socolov, decan al Facultății Biomedicină.

Dr. François Bourdillon a oferit informații ample despre starea sănătății publice, prin prisma cercetărilor efectuate în țara noastră, aflându-se în misiune de expertiză, la Chișinău, în perioada 4-9 noiembrie curent. Expertul a atras atenția tinerilor asupra faptului că factorii centrali care duc la declanșarea maladiilor pe teritoriul RM sunt: alcoolul, tutunul, nutriția nesănătoasă, poluarea ecologică și activitatea fizică redusă în rândul cetățenilor. De asemenea, a menționat ideea că în lista factorilor protectori, care împiedică dezvoltarea numeroaselor afecțiuni, ar fi adaptarea unui stil sănătos de viață, datorat, în primul rând alimentației corecte și activităților fizice în mod regulat. În acest context, au fost enumerate și maladiile care reprezintă principalele cauze de deces în RM, acestea fiind: bolile necomunicabile, afecțiunile cardiovasculare și cancerul. Tinerii au manifestat interes pentru tematica abordată și au solicitat informații despre instrumentele utilizate de către autoritățile franceze pentru promovarea politicilor de sănătate în rândul tinerilor. 

Experiența profesională a dr. François Bourdillon este una remarcabilă prin funcțiile-cheie deținute pe termen lung la instituții de referință în domeniul sănătății din Franța, cum ar fi: director general al Institutului de Supraveghere a Sănătății; director general al Institutului Național de Prevenire și Educație pentru Sănătate; șef al sectorului de sănătate publică, evaluare și produse pentru sănătate din cadrul Spitalului universitar Pitié-Salpêtrière Charles Foix; consilier tehnic în biroul ministrului sănătății responsabil cu programele de sănătate publică ș.a.

Menționăm că misiunea expertului intervine în contextul pregătirii reformelor din sistemul de sănătate în Moldova și elaborării Noii Strategii Naționale de Sănătate și a Strategiei Naționale de Dezvoltare, Moldova–2030, dr. François Bourdillon asistând la proiectele de reformă a politicilor publice în domeniu și colaborând cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

Serviciul de Presă, ULIM

Leave a Reply