Skip to main content
EvenimenteFacultatea Științe EconomiceNoutăți

Decanul FȘE, dr. conf. univ. Balan Igor la Conferința „Banking 2.0: Embracing Technology and Sustainability in Governance”

În data de 28 martie 2024, Facultatea de Științe Economice a avut onoarea de a fi reprezentată la Conferința cu tema „Banking 2.0: Embracing Technology and Sustainability in Governance” de către Decanul său, domnul Balan Igor, doctor în economie, conferențiar universitar la ULIM.

Evenimentul, organizat de ENVISIA Boards of Elite, prima școală de afaceri din România dedicată profesionalizării rolului de membru în consilii de administrație și promovării bunelor practici de guvernanță corporativă, în parteneriat cu Asociația Investitorilor din România în Republica Moldova, s-a bucurat de sprijinul Băncii Naționale a Republicii Moldova și al altor instituții de prestigiu, printre care Bursa de Valori București (BVB) și MOORE România și Moldova.

Deschiderea conferinței a fost marcată de intervenția Doamnei Anca Dragu, Guvernator al Băncii Naționale a Republicii Moldova, care a subliniat importanța adoptării tehnologiei și a sustenabilității în procesele de guvernanță corporativă din domeniul bancar și al serviciilor financiare. Cele două paneluri organizate ulterior au adus în prim-plan subiecte de interes major, abordând provocările actuale și soluțiile viitoare în acest domeniu vital.

Printre vorbitorii invitați s-au numărat reprezentanți ai celor mai înalte instituții de stat din Republica Moldova, specialiști și consultanți de renume internațional, precum și lideri din sectorul privat și public. Participanții, provenind din top managementul și consiliile de administrație ale băncilor, instituțiilor financiare, companiilor private și publice, au avut oportunitatea de a dezbate și de a aduce contribuții semnificative la dezbaterile pe marginea temelor propuse.

Leave a Reply