Skip to main content
EvenimenteNoutăți

Decernarea titlurilor onorifice ULIM, Ședința Senatului din 12 mai 2023

ULIM – Universitatea Liberă Internaţională din Moldova primește în rândurile comunității academice trei personalități de valoare:
– Prof. Quan Xiaohui, Director pentru cooperare internațională, Președinte al Fundației pentru Educație, Universitatea Pedagogică Nord-Vest din Lanzhou, China (titlul onorific conferit: ”Doctor Honoris Causa al ULIM”);
– Prof. univ. dr. Liu Zhongkui, Președinte, Universitatea Pedagogică Nord-Vest din Lanzhou, China (titlul onorific conferit: ”Profesor de Onoare al ULIM”);
– Prof. univ. dr. Tian Shu, Vice-Președinte, Universitatea Pedagogică Nord-Vest din Lanzhou, China (titlul onorific conferit: ”Profesor de Onoare al ULIM”).
Aceste nume notorii – prin studii, cercetare, activitate îndelungată și alte contribuții – au avut şi continuă să mențină legături deosebite cu ULIM.
Titlurile au fost conferite în baza deciziei Senatului ULIM, în semn de înaltă apreciere și recunoaștere a contribuției substanțiale la fondarea Institutul Confucius ULIM, dezvoltarea de punți culturale, promovarea științei şi instruirii, a valorilor educațional-spirituale la nivel internaţional, eforturile susţinute întru soluţionarea diverselor probleme ce ţin de domeniul ştiinţific şi cel de formare în calitatea Domniilor lor de savanți cu renume, dar și a contribuției valoroase aduse la dezvoltarea cooperării inter-universitare și aprofundării parteneriatelor strategice, derulate cu dinamism constant cu Universitatea Liberă Internațională din Moldova.
La eveniment au participat membrii comunității academice, cercetători și personalități marcante din Republica Moldova și Republica Populară Chineză.

Leave a Reply