Skip to main content

O delegație de la Hanban (Cartierul General al Institutelor „Confucius”) în componența căreia s-au regăsit distinșii oaspeți: Zhao Guocheng, directorul Hanban; Yang Jincheng, departamentul relații internaționale; Hu Ziyuan, departamentul burse; Hui Hui, departamentul responsabil  pentru Institutele „Confucius” din Europa; Wei Jing, departamentul responsabil pentru Institutele „Confucius” din Portugalia și Spania, s-a aflat la Universitatea Liberă Internațională din Moldova  în perioada 15-16 septembrie curent, în scop de evaluare a activității Institutului „Confucius” din cadrul ULIM. De asemenea, au fost prezenți și reprezentanții instituției partenere din China Universitatea Pedagogică Nord-Vest din Lanzhou dl Quan Xiaohui și dna Sun Mei  de la departamentul Relații Internaționale a instituției. Directorul Institutului „Confucius” ULIM Wang Yifeng a relatat despre activitățile didactice, științifice și culturale, rezultatele obținute și obiectivele de dezvoltare prevăzute pentru perioada următoare.

„Datorită susținerii ambasadei Republicii Populare Chineze în Moldova, Universității Pedagogice Nord-Vest din China și conducerii Universității Libere Internaționale din Moldova, precum și grație eforturilor depuse de personalul didactico-științific, s-au păstrat și s-au dezvoltat relații prodigioase de colaborare între Institutul Confucius și partenerii săi”, a menționat Wang Yifeng.

Membrii delegației au avut o întrevedere cu corpul administrativ ULIM reprezentat de rectorul Ilian Galben; Carolina Galben, prorector pentru Dezvoltare Strategică și Politică Economică, care deține și funcția de co-director al „Institutului Confucius” din partea Republicii Moldova; Valentina Ciumacenco, prorector pentru Relații Internaționale; Elena Prus, prorector pentru Studii Doctorale și Cercetare Științifică. În cadrul discuțiilor, rectorul ULIM Ilian Galben a exprimat gratitudine conducerii Hanban si conducerii instituției partenere din China pentru suportul constant oferit de-a lungul anilor, reiterând angajamentul şi ataşamentul neprecupeţit al ULIM de a dezvolta şi în continuare aceste relaţii de fraternitate, coeziune şi de dialog academic.a

Delegația de la Hanban a apreciat progresele înregistrate de echipa Institutului „Confucius”, precum și coordonarea eficientă a celor 11 puncte de predare a limbii chineze din RM. De asemenea, a fost evaluat pozitiv interesul tineretului studios pentru studierea limbii chineze, numărul participanților fiind în continuă ascensiune, începând cu anul 2009 când a fost inaugurat Institutul „Confucius” la ULIM, atunci fiind înregistrați 22 de cursanți, iar în anul 2019 cifra acestora a ajuns la 1041. Echipa managerială a Institutului își propun o agendă strategică de activități cu rol de dezvoltare și de consolidare a calității Institutului.

Serviciul de Presă, ULIM

Leave a Reply