Skip to main content

La 18 septembrie curent, membrii Senatului ULIM s-au întrunit la prima ședință ordinară din anul universitar 2019/2020. Activitățile ședinței au fost deschise cu un mesaj de salut venit din partea Președintelui Senatului ULIM și Rectorul Ilian Galben, care a transmis felicitări comunității academice cu ocazia începutului unui nou an de studii, urându-le tuturor ca performanța, competitivitatea și calitatea să reprezinte valorile de referință în procesul educațional. De asemenea, Valeriu Baeșu, decan al Facultății Științe Economice a fost desemnat prin ordinul rectorului în funcția de secretar științific al Senatului ULIM, care va pregăti, va asigura și va coordona activitățile viitoare ale Senatului.

Pe agenda de zi a ședinței au fost incluse câteva subiecte:

  1. Aprobarea componenței nominale a Senatului, a Biroului Senatului ți a Senatului Studențesc ULIM;
  2. Aprobarea programului de activitate a Senatului ULIM pentru anul universitar 2019-2020;
  3. Aprobarea Planului anual de activitate (2019-2020) al Centrului de Consiliere Psihologică și Orientare în Carieră;
  4. Aprobarea planurilor de activitate a facultăților și catedrelor ULIM, a programelor analitice pentru anul universitar 2019-2020.

Proiectele de hotărâre înaintate de către raportori au fost supuse consultărilor și analizelor, ulterior fiind aprobate unanim.

În cadrul ședinței a avut loc și premierea celor mai merituoși studenți din cadrul ULIM, care au demonstrat excelență la studii. Prorectorul Carolina Galben i-a nominalizat și le-a înmânat  burse studențești de studii în memoria Rectorului fondator „Andrei Galben” celor 5 studenți: Adriana Țîrdea, Maria Secrieru, Dumitru Iatișen, Andrei Smolnițchi, Alexandru Andronic.

Ulterior, a fost adus un omagiu de recunoștință prof. univ. dr. hab. Petru Roșca, cu ocazia împlinirii a 70 de ani de activitate profesională, fiindu-i decernat mOrdinul „Steaua Universitară” ULIM, în baza deciziei Senatului. De asemenea, Ordinul ULIM a fost conferit conf. univ. dr. Serghei Țurcanu, iar cu Medalia ULIM a fost distins conf. univ. dr. Igor Balan. Cu prilejul aniversării, Diplome de Excelnță au fost oferite  dr. Wang Yifend, directorul Institutului „Confucius” din cadrul ULIM și metodistei Mariana Duminica, pentru perseverență și profesionalism.

Serviciul de Presă, ULIM

Leave a Reply