Facultatea Biomedicină și Ecologie – Licență

Filosofia Procesului de la Bologna prevede flexibilizarea studiilor superioare, care i-ar permite studentului să părăsească oricare din cele trei cicluri pentru a se încădra pe piaţa muncii, dar şi să revină în cadrul universitar pentru a-şi continua studiile.

Licenţa este ciclul I de studii universitare, la care pot accede absolvenţii liceelor, adică posesorii diplomelor de bacalaureat. În conformitate cu principiile Procesului de la Bologna, învăţământul superior urmează să se axeze pe finalităţile de studii, care reprezintă o schimbare şi reorientare a gândirii de la un sistem bazat pe personal şi orientat la întrări (input) pe un sistem centrat pe student şi orientat spre produs (output).

Calificările ce denotă completarea ciclului I sunt acordate studenţilor care:

1

demonstrează cunoştinţe şi competenţe avansate într-un domeniu de studii;
2

pot aplica cunoştinţele obţinute într-un domeniu de studii în mod profesionist;
3

demonstrează capacitatea de a argumenta şi a soluţiona problemele din domeniul lor de studii;
4

au abilitatea de a colecta, interpreta şi analiza date relevante (de regulă, din domeniul de studii propriu), precum şi de a şi expune raţionamentele în baza aspectelor relevante de ordin social, ştiinţific sau etic;
5

pot comunica informaţii, idei, probleme şi soluţii atât audienţelor de specialişti, cât şi de non-specialişti;
6

şi-au dezvoltat acele competenţe care le sunt necesare pentru a-şi continua studiile cu un grad sporit de autoinstruire.

Durata studiilor superioare de licenţă

învăţământ cu frecvenţă la zi
3-4 ani (în dependenţă de specialitatea)
180-240 de credite
învăţământul cu frecvenţă redusă
4-5 ani (în dependenţă de specialitatea)
180-240 de credite
învăţământul la distanţă
4-5 ani (în dependenţă de specialitatea)
180-240 de credite

Note

  • Pentru fiecare domeniu de formare profesională numărul de credite de studiu este acelaşi pentru toate formele de învăţământ: de zi, cu frecvenţă redusă şi la distanţă.
  • Pentru absolvenţii şcolilor medii de cultură generală, în perioada de tranziţie, se organizează un an de completare a studiilor, care nu este cuantificat cu credite. Pentru această categorie de studenţi se planifică discipline din programă liceală, pentru a le crea condiţii de susţinere a bacalaureatului.
  • Pentru absolvenţii colegiilor care îşi continuă studiile în învăţământul superior la ciclul I în cadrul domeniului studiat iniţial, reducerea duratei studiilor va fi condiţionată de recunoaşterea unui anumit număr de credite cumulate în colegiu.
  • Pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior care solicită un alt domeniu de formare profesională reducerea duratei studiilor este condiţionată de recunoaşterea unui anumit număr de credite cumulate la prima facultate.
  • Anul universitarla ULIMîncepe la 1 septembrie şi finalizează până la 1 iulie.
  • Anul universitar este format din două semestre egale, durata unui semestru este de 15 săptămâni.
  • Durata sesiunilor de examene este de 7-8 săptămâni pe an.

La ULIM sunt programate suplimentar trei sesiuni de reper pentru lichidarea restanţelor: prima decadă a lunii septembrie, prima decadă a lunii decembrie, prima decadă a lunii aprilie. Cuantificarea anului universitar 1 an de studii – 60 de credite. 1 semestru – 30 de credite. La învăţământul cu frecvenţă redusă şi la distanţă numărul total de credite (180, 240 etc.) se repartizează proporţional la numărul anilor de studiu.

Planul de studii

plan Servicii
plan Servicii Publice Estetologice

Regulamentul privind elaborarea și perfectarea tezelor de licență

Aplică

Biomedicină și Ecologie

Adresa

Vlaicu Pârcălab, 52, Chișinău

Comisia de admitere

Telefon

E-mail