Skip to main content
Hotărâri

HOTĂRÎREA Nr. 1/4 din 18.12.2013

În urma audierii raportului „Evaluarea calităţii procesului didactico-ştiinţific la Facultatea Drept”

Senatul ULIM a hotărît:

  1. A lua act de informaţia prezentată privind evaluarea calităţii procesului didactico-ştiinţific la Facultatea Drept.
  2. A responsabiliza decanatul Facultății Drept privind completarea raportului de autoevaluare cu informația incompletă.
  3. A actualiza strategia de dezvoltare a Facultăţii Drept.
  4. A elabora planul de măsuri și acțiuni pentru consolidarea rezultatelor bune și înlăturarea deficiențelor identificate.

Responsabili: Decanul Facultății Drept, Consiliul profesoral al facultăţii, Catedrele, Comisia pentru asigurarea calităţii la Facultatea Drept