Skip to main content
Hotărâri

HOTĂRÎREA Nr. 2/4 din 18.12.2013

În urma audierii raportului „Activitatea DIB pentru atragerea studenţilor în sălile de lectură”

Senatul ULIM a hotărît:

  1. A lua act de informaţia prezentată privind activitatea DIB pentru atragerea studenţilor în sălile de lectură.
  2. DIB va elabora noua strategie de activitate a Departamentului Biblioteconomic.
  3. DIB va informa operativ comunitatea universitară privind noutățile din mediul electronic din domeniul educației, cercetării și inovării.
  4. DIB va intensifica activităţile de atragere a studenţilor în spaţiile funcţionale.
  5. A încuraja structurile universitare, cadrele didactico-ştiinţifice de a utiliza resursele documentare, serviciile, produsele informaţionale ale DIB, de a se implica în programele şi campaniile organizate de DIB