Skip to main content
DIB ULIMEvenimenteNoutăți

Inaugurarea Salonului ”Scientia”, ediția a 16-a, 2024

În data de 11 aprilie a avut loc inaugurarea Salonului ”Scientia”, ediția a 16-a, 2024.
Evenimentul s-a deschis cu un mesaj de salut din partea Doamnei Elena Prus, dr. hab., prof. univ, Prorector pentru Cercetare Științifică și Studii Doctorale. Doamna a evidențiat importanța organizării Salonului și cercetării științifice în cadrul universității.
Doamna Irina Cerneauscaite, director Departamentul Informaţional Biblioteconomic ULIM, a împărtășit o analiză comparativă a rezultatelor cercetărilor ULIM pentru anul de studii 2022-2023, evidențiind scopurile Salonului ”Scientia”, totalul publicațiilor editate de către facultăți și importanța colecțiilor DIB a publicațiilor instituționale și de autor.
În continuare, oaspetele de onoare – Doamna Sanda-Maria Ardeleanu, DHC, prof. univ. dr., Directoarea Bibliotecii Universității ”Ștefan cel Mare” din Suceava, România a donat o colecție impresivă de 150 de publicații Departamentului Informațional Biblioteconomic ULIM – Universitatea Liberă Internaţională din Moldova. De asemenea, a împărtășit experiența personală despre organizarea Salonului de carte din cadrul Bibliotecii Universității „Ștefan cel Mare”, invitând personalul DIB și toți participanții.
La final s-au decernat diplome de apreciere celor mai prodigioase facultăți:
Facultatea Drept ULIM (94 publicații, 218,98 coli de autori),
Facultatea Științe Sociale și ale Educației – ULIM (108 publicații, 203,06 coli de autori),
Facultatea Limbi Străine (46 publicații, 186,24 coli de autori).
De asemenea, au fost apreciați cei mai prodigioași cercetători în anul academic 2022-2023:
Facultatea Limbi Străine: Prof. univ., dr. hab. lon MANOLI – 61,43 coli de autor și dr. hab., prof. univ. ELENA PRUS – 23,25 coli de autor;
Facultatea Drept ULIM: Dr., prof. univ. CAUIA ALEXANDRU – 51,2 coli de autor, dr., lector univ. MIHAI SORBALĂ – 29,18 coli de autor și dr., conf. univ. ION POSTU – 24,5 coli de autor;
Facultatea Științe Sociale și ale Educației – ULIM: Dr., conf. univ. ANGELA CALANCEA – 36,6 coli de autor, ma., lector univ. TATIANA FOCȘA – 32,86 coli de autor și dr., conf. univ., SVETLANA RUSNAC – 26, 305 coli de autor;
Facultatea Informatică, Inginerie și Design la ULIM: Dr., conf. univ. MALCOCI VITALIE – 10 coli de autor și dr., conf. univ. TUDOR LEAHU – 19.09 coli de autor;
Facultatea Științe Economice ULIM: Dr. hab., prof. univ. PETRU ROȘCA – 26,35 coli de autor.
Cercetătorii menționați, au luat cuvântul împărtășindu-și experiențele personale de a publica și scrie o lucrare științifică, despre importanța științei în viața lor și la fel au mulțumit Departamentului Informațional Biblioteconomic pentru sprijin și promovare.
La final, Doamna Valentina Ciumacenco, dr., conf. univ., Prorector Relații Internaționale a adus cuvinte de laudă și apreciere către cercetători și personalul DIB, subliniind importanța contribuției fiecăruia în cadrul universitar.
Salonul este destinat cadrelor universitare, studenților, structurilor din cadrul ULIM precum și tuturor celor interesați de a lua act de patrimoniul documentar ștințific ULIM – Universitatea Liberă Internaţională din Moldova.

Leave a Reply