Skip to main content
EvenimenteFacultatea Științe Sociale și ale EducațieiManifestări științificeNoutăți

SYMPOSIA STUDENTIUM – Facultatea Științe Sociale și ale Educației ULIM

Conferința anuală SYMPOSIA STUDENTIUM, desfășurată în data de 15 aprilie 2024, organizată de Facultatea Științe Sociale și ale Educației ULIM, reprezintă un moment esențial în calendarul academic al instituției, oferind un cadru propice pentru prezentarea și discutarea cercetărilor științifice realizate de către studenți și masteranzi.

Cuvântul de deschidere a fost susținut de către:

  • dr. conf. univ. Rusnac Svetlana – Decană Facultatea Științe Sociale și ale Educației ULIM;
  • MA. lect. univ. Haraz Svetlana – Șef Catedră Asistență Socială ”Nicolae Sali”, FȘSE;
  • MA. asis. univ. Gribincea Zinaida – Vicepreședintă a Comisiei pentru Asigurarea Calității din cadrul FȘSE.

Programul SYMPOSIA STUDENTIUM a continuat cu sesiunea de comunicări în ședința plenară, programată între orele 10:30 și 12:00, unde au fost prezentate următoarele lucrări:

  1. Biniuc Dumitru – masterand în anul II, al Programului de master ,,Managementul serviciilor sociale și de sănătate”, a expus studiul său privind factorii care determină alegerea consumatorului de servicii medicale, fie în sectorul public, fie în cel privat. Coordonatorul științific al acestei lucrări este dr. conf. univ. Creangă Elena.
  2. Gogu Nadejda – masterandă în anul II, al Programului de master ,,Studii Avansate în Asistență Socială și Expertiză Socială”, a prezentat cercetarea sa referitoare la repartizarea optimă a resurselor pe domeniile de viață și activitate ale femeii, raportate la sistemul de valori, în cadrul temei „Calea Femeii”. Coordonatorul științific al acestei lucrări este dr. conf. univ. Moldovan Vadim.
  3. Grițcu Daniel student în anul I, împreună cu colegii săi Zagoruico Pavel, Ursu Vlad, Uncu Marcelina și Saltîcova Valentina, toți studenți în anul III, au prezentat cercetarea lor despre competențele media ale adolescenților din Republica Moldova.

SYMPOSIA STUDENTIUM este o conferință de dezbateri academice ce oferă studenților și masteranzilor oportunitatea de a-și împărtăși cunoștințele, de a discuta idei și de a promova inovația în domeniul științific.

Leave a Reply