Skip to main content
Noutăți

Începând cu 1 octombrie 2021, procesul de studii se va desfășura online

În scopul asigurării securității, protecției vieții și sănătății studenților și cadrelor didactice, în temeiul Hotărârii CNESP nr. 62, măsurile de sănătate publică pentru prevenirea și răspândirii infecției COVID-19 în perioada stării de urgență în sănătate publică, a prevederilor Ordinului MEC nr. 1170 din 24.08.2021 cu privire la organizarea procesului educațional in instituțiile de învățământ, Regulamentului privind măsurile de protecție aplicate pentru organizarea activității ULIM în contextul epidemiologic (COVID – 19) (aprobat Senat ULIM 30.08.2021), în acord cu circulara MEC nr. 04/1-09/4007 din 26.08.2021 cu privire la organizare anului universitar 2021/22, in conformitate cu decizia Consiliului de Administrare ULIM din 30.09.2021, Rectorul ULIM a emis următorul ordin:

 1. A organiza procesul de studii la Ciclul I-Licență, Ciclul II – Masterat și Ciclul III – Doctorat în regim on-line începând cu 1 octombrie 2021.
 2. Durata orelor de studii va fi 60 de minute.
 3. Procesul didactic va fi efectuat în 2 schimburi.
  Schimbul 1

  I. 8.00 – 9.00

  II. 9.15 – 10.15

  III. 10.30 – 11.30

  Schimbul 2

  I. 13.00 – 14.00

  II. 14.15 – 15.15

  III. 15.30 – 16.30

 1. Sistemul Informațional Universitar (SIU) va asigura desfășurarea procesului educațional în sistem online.
 2. Oficiul Suport Academic, decanatele facultăților vor asigura informarea profesorilor, studenților și managerilor subdiviziunilor universității asupra conținutului prezentului ordin.
 3. Controlul realizării prevederilor prezentului Ordin revine Decanilor facultăților și Prorectorului pentru Strategie Academică și Programe de Studii (dl. Alexandr CAUIA).

Ordin masuri Anti-Covid 19 in anul universitar 2021-2022

Leave a Reply