Skip to main content

În nobila lumină a sărbătorii profesionale, Rectoratul ULIM aduce sincere felicitări  întregului colectiv cu ocazia Zilei profesorului, apreciind competența, creativitatea și dăruirea cu care își onorează misiunea de instruire dinamică, deschizând orizonturi profesionale noi, orientându-se spre idealul educaţiei libere şi democratice. Profesorul constituie în continuare axa valorilor  spirituale, pledând pentru formarea „capitalului uman”, a intelectualului activ și implicat în diversificarea actului educațional.

Astăzi, când a fost întreruptă legătura organică directă dintre universitate-profesor-student, profesorul rămâne elementul-cheie al schimbării și transformărilor adânci. Adaptarea la noua realitate a format și o nouă identitate a profesorului cu un nou fel de a fi, de a gândi și un alt mod de a profesa, transferând lucrul în regim on-line, tele- și auto-activitate. Formând noi generații competitive, profesorul contribuie astfel la pregătirea viitorului și la „inteligența colectivă”.

Distinși profesori, Va dorim sănătate și imunitate, rezistență, realizări notabile și recunoștința discipolilor! La mulți ani cu realizări inspirate întregului nobil colectiv ULIM și partenerilor noștri!

                                                                                                                                                                         Cu respect și recunoștință,
Rectorul ULIM, Ilian Galben

Leave a Reply