Skip to main content
EvenimenteNoutățiSenat ULIM

Înmânarea diplomelor de gratitudine în semn de înaltă recunoștință pentru implicarea dedicată în cadrul procesului de acreditare instituțională internațională, Ședința Senatului ULIM din 27.02.2024

În cadrul Ședinței Senatului ULIM, desfășurată în data de 27 februarie 2024, s-au conferit diplome de gratitudine în semn de înaltă recunoștință pentru viziuni strategice sustenabile și contribuția la sporirea prestigiului universității, atitudine participativă și implicare dedicată în cadrul procesului de acreditare instituțională internațională. Cadrele didactice și personalul auxiliar remarcate pentru eforturile lor în acest sens sunt:

 1. Alexandr Cauia
 2. Valentina Ciumacenco
 3. Elena Robu
 4. Ludmila Zmuncila
 5. Svetlana Rusnac
 6. Irina Cerneauscaite
 7. Alexandru Bostan
 8. Alina Spoială
 9. Elena Prus
 10. Caraman Stanislav
 11. Gonța Steliana
 12. Veaceslav Indiuhov
 13. Svetlana Parmacli
 14. Artur Cepuc
 15. Valeriu Baeșu
 16. Mihail Sorbala

Cadrele didactice și personalul auxiliar, au demonstrat o angajare deosebită și un devotament remarcabil în susținerea obiectivelor strategice ale ULIM, contribuind la consolidarea prestigiului instituției prin eforturile lor în domeniul științei, cercetării și inovării.

Comunitatea ULIM reiterează recunoștința sa profundă și gratitudinea pentru contribuțiile semnificative ale acestor personalități, care au adus un aport substanțial la dezvoltarea universității. Le urăm tuturor succes continuu și inspirație în toate demersurile lor viitoare, contribuind astfel la progresul și excelența în învățământul superior.

Leave a Reply