Skip to main content
EvenimenteNoutățiSenat ULIM

Ședința Senatului din 27.02.2024

 În data de 27 februarie, curent, s-a desfășurat Ședința Senatului ULIM. Pe agenda ședinței au fost incluse câteva subiecte de primă importanță:

  • Asigurarea calității studiilor la Ciclul II – Master. – Raportor: Elena Robu, Directorul Școlii Doctorale
  • Rezultatele cercetării opiniei angajatorilor privind satisfacția față de calitatea pregătirii profesionale a absolvenților ULIM. – Raportor: Stela Guzun, Directorul Departamentului Asigurarea Calității
  • Evaluarea calității procesului educațional la programele de Master (Management, marketing și logistică. Managementul și auditul sistemelor financiar, bancar și contabil.) – Raportor: Balan Igor, Decan Facultatea Științe Economice și Tehnologii Informaționale
  • Evaluarea calității procesului educațional la programele de Licență (Business și administrare. Marketing și logistică. Servicii hoteliere, turism și agrement. Finanțe și bănci. Contabilitate.) – Raportor: Balan Igor, Decan Facultatea Științe Economice și Tehnologii Informaționale
  • Rezultatele admiterii studenților internaționali la ULIM în anul de studii 2023-2024. – Raportor: Feodor Bria, Directorul Departamentului Studenți Străini
  • Activitatea Centrului de Consiliere Psihologică și Orientare în Carieră. – Raportor: Gholamali Mohammadifard, Directorul Centrului de Consiliere Psihologică și Orientare în Carieră

Membrii Senatului au aprobat prin vot unanim proiectele de hotărâre și au formulat o serie de recomandări în vederea consolidării continue a actului educațional științifico-didactic și a altor aspecte de ordin administrativ.

Leave a Reply