Skip to main content

În contextul evenimentului „Ziua Ușilor Deschise” de la Curtea de Conturi, un grup de studenți din anul II, de la Facultatea Științe Economice au efectuat o vizită de studiu la institituția vizată, fiind însoțiți de conf. univ. dr.  Igor Balan, șef Catedra Bussiness și Administrare, Relații Economice Internaționale și Turism, ULIM. Studenții au vizitat pentru prima dată sediul Curții de Conturi, având posibilitatea să comunice cu membrii CCRM  Violeta Andrieș și Petru Rotaru. Gazda a familiarizat tinerii cu misiunea, viziunea, valorile și obiectivele instituției supreme de audit din țară. La fel, cei prezenți au fost informați despre mandatul, organizarea, atribuțiile și împuternicirile instituției.

În cadrul vizitei, studenții au fau manifestat interes și receptivitate, având posibilitatea să adreseze întrebări privind activitatea Curții de Conturi.

Leave a Reply