Skip to main content
EvenimenteNoutăți

Proces Simulat privind Protecția Drepturilor Consumatorilor

La data de 4 mai a avut loc cea de-a doua etapă din cadrul Procesului Simulat privind Protecția Drepturilor Consumatorilor.
Finaliștii au dat dovadă de performanță academică deosebită atât prin cercetarea cadrului legal specific, precum și prin prezentarea unor argumente persuasive și fundamentate juridic.
În cadrul simulării, Domnul Sorbala Mihail, doctor în drept, șeful Catedrei Drept Privat a jurizat obiectiv și imparțial, exercitând rolul de judecător.

Pe locul 1 s-au clasat studenții:

Ciubuc Victoria – Facultatea Drept ULIM;
Macuh Dumitru – Facultatea de Drept USM.

Pe locul 2 s-au clasat studentele:

Ceban Dana – Facultatea Drept ULIM;
Neghină Evelina – Facultatea Drept ULIM.
În cadru evenimentului au fost premiați și participanții primei etape.
Participanții sunt recunoscători Doamnei Rusnac Svetlana – decanul Facultății Științe Sociale și ale Educației și Domnului Baeșu Valeriu – decanul Facultății Științe Economice pentru aportul adus în vederea premierii participanților.
Cu certitudine, cărțile oferite participanților vor contribui la dezvoltarea și consolidarea amalgamului de cunoștințe în domeniul juridic.

Leave a Reply