Skip to main content
În data de 17 noiembrie, reprezentanții ULIM – Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Doamna Valentina Ciumacenco, Prorector pe Relații Internaționale, Doamna Mitev Lilia, Șef Catedră Tehnologii Informaționale, Facultatea Științe Economice și Tehnologii Informaționale, de asemenea, doamna Margarita Răducan, lect. univ., Facultatea de Limbi străine, Relații Internaționale și Jurnalism ULIM împreună cu studenții anului II, din cadrul Specialității Jurnalism, au participat la FORUMUL “Women in Cyber Forum”, organizat de Institutul European de Studii Politice din Moldova, în colaborare cu E-Governance Academy și susținut financiar de Uniunea Europeană.
Acest forum este despre femeile ambițioase din diverse domenii de activitate, inclusiv din instituțiile de stat, societatea civilă, instituții bancare, profesoare, studente, care vor face față provocărilor profesionale și vor oferi o abordare sistemică în implementarea politicilor și măsurilor de securitate cibernetică. Tematica este una sensibilă în vremurile dezvoltării digitale iar Securitatea informației, Securitatea pe internet devine un element definitoriu.
Evenimentul este organizat pentru a solidariza comunitatea femeilor, de a promova puterea, potențialul imens și perseverența, de asemenea de a îndemna femeile prezente din toate regiunile Republicii Moldova, să își utilizeze toate aptitudinile în lumea securității cibernetice!
Securitatea cibernetică se referă la protejarea sistemelor informatice, rețelelor, dispozitivelor și datelor împotriva accesului neautorizat, a distrugerii, modificării sau pierderii. Este o preocupare semnificativă în era digitală, în care tehnologia joacă un rol crucial în toate aspectele vieții, inclusiv în afaceri, guvern, sănătate și viețile noastre de zi cu zi. Securitatea cibernetică este un domeniu important unde în special FEMEIA are un rol important!

Leave a Reply