Skip to main content

În cadrul Ședinței extraordinare a Senatului ULIM, desfășurată online, respectând prevederile legale în strictă conformitate cu Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, referitor la situația epidemiologică, au fost operate și aprobate câteva modificări ale Regulamentelor ULIM  în vederea finalizării anului de studii 2019-2020:

  1. Regulamentul ULIM privind monitorizarea proceselor de predare/învățare și evaluare;
  2. Regulamentul ULIM privind organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare de Licență (ciclul I);
  3. Regulamentul ULIM cu privire la organizarea studiilor superioare de master (Ciclul II).

Nota Bene! În scopul asigurării securității, protecției vieții și sănătății comunității academice, s-a decis:

  • Examenele curente, examenele de finalizare a studiilor superioare și susținerea tezelor de licență/master se vor desfășura în regim online. Pentru mai multe detalii, urmăriți site-ul ULIM și pagina de Facebook sau contactați administrația facultății dvs.

Serviciul de Presă, ULIM

 

Leave a Reply