Skip to main content

La 25 noiembrie curent a avut loc Ședința Senatului, ultima din acest an, respectând măsurile de protecție și prevenire în context epidemiologic.

Agenda ședinței a inclus următoarele subiecte de actualitate:

  1. Evaluarea activității de internaționalizare a proceselor universitare în anul academic 2019-2020;
  2. Autoevaluarea calității cercetării științifice la ULIM în anul universitar 2019-2020;
  3. Studiu sociologic în baza sondajului de opinie a studenților și profesorilor privind calitatea proceselor universitare în anul universitar 2019-2020.

Proiectele de hotărâre cuprinse în rapoartele de activitate au fost aprobate unanim de către membrii Senatului.

În cadrul Ședinței Senatului , au fost conferite distincții cadrelor didactice pentru merite deosebite în activitatea didactică și academică și promovarea ULIM după cum urmează:

  • Ordinul Steaua Universitară, domnului Cernenco Mihai, dr., conf. univ. Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism;
  • Medalia ULIM, doamnei Stavila Mariana, lector universitar Facultatea Biomedicină.

Comunitatea ULIM reitereaza recunoștința și gratitudinea pentru aportul adus în domeniul științei, cercertării și inovării și vă urează succes și inspirație în continuare!

buy office 2016 pro

Leave a Reply