Skip to main content
EvenimenteFacultatea Științe Sociale și ale EducațieiManifestări științificeNoutăți

Seminarul Metodologic național cu participare internațională „ETICA PROFESIONALĂ. ACCENTE ȘI PROVOCĂRI DIN PERSPECTIVA ASPIRAȚIEI ȚĂRII DE ADERARE LA UE”

În data de 18 octombrie 2023 Facultatea Științe Sociale și ale Educației – ULIM, Școala Doctorală ULIM – Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, a avut loc Seminarul Metodologic național cu participare internațională „ETICA PROFESIONALĂ. ACCENTE ȘI PROVOCĂRI DIN PERSPECTIVA ASPIRAȚIEI ȚĂRII DE ADERARE LA UE”.
Moderatori:
-Svetlana RUSNAC, conf. univ. dr., Decan Facultate Științe Sociale și ale Educației, ULIM
-Neli BALODE, conf univ, dr., Șef Catedră Psihologie și Științe ale Educației, ULIM – Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Comunicările experților:
-Beatrix Lábadi, associate prof., dr., Institute of Psychology, University of Pécs. Building new ethics. Experience of Hungary (Constituirea noului cadru al eticii profesionale. Experiența Ungariei)
-Viorel Robu, dr., University of Bacau. Conducting ethical research. Experiences (Etica în cercetare. Experiențe).
-Virginia Rusnac, dr., Republica Moldova. The design of ethical principles within the national legislation regarding the exercise of the profession of psychologist (Proiectarea principiilor etice în cadrul legislației naționale privind exercitarea profesiei de psiholog).

Leave a Reply