Skip to main content
Uncategorized @ro

STUDII JURIDICE UNIVERSITARE Nr. 1—2 (21—22), Anul VI

Autori:

Editura: ULIM

Anul editarii: 2013

ISSN: 1857-4122

Descarca fisierul atasat (View in Google)

Detalii:

Cuprins

ARGUMENT  ………………………………………………. 5
FOREWORD ……………………………………………….. 7

DREPT INTERNAŢIONAL / INTERNATIONAL LAW

Виталий ГАМУРАРЬ. К вопросу совместимости норм международного
экологического права и «законов и обычаев войны» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Антон Александрович КОРИНЕВИЧ. Кибервойна как новый вызов для
международного гуманитарного права ……………………………………..20

Игор Миколайович МІРОНЮК. Особенности правового регулирования
транспортировки нефти по магистральным трубопроводам в праве зарубежных
государств  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Alexandru CAUIA. Pregătirea specialiştilor de calitate — mecanism de asigurare
a securităţii naţionale a Republicii Moldova ……………………………………43

Михаил ОХЕНДОВСКИЙ. Международные избирательные стандарты:
доктринальные подходы к пониманию их правовой природы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Тетяна Андріївна ТЕРЕХОВА. Міжнародно-правовий аналіз концепції
європейського інформаційного простору ……………………………………69

DREPT PUBLIC / PUBLIC LAW

Андрей СМОКИНЭСветлана ГРИЩУК–БУЧКА. К вопросу о правовом
соотношении понятий: «информационная безопасность», «защита информации» и
«кибербезопасность» ……………………………………………………..81

Dumitru BALTAG, Ruslan MUNTEANU. Corelaţia principiului umanismului
cu cel al echităţii şi justiţiei în cadrul răspunderii juridice  ………………………….89

Serghei ŢURCANAndrei CUCULESCU. Access to power in the state through
the principles of national sovereignty and democracy …………………………….106

Dumitru C. GRAMA. Dimitrie Cantemir — promotor al integrării ştiinţei dreptului românesc
în cultura europeană (340 de ani de la naşterea domnitorului savant) (Partea I) ……118

Corina CОJОCARU-ULIANОVSChI. La faiblesse du régime politique moldave  ……..135

Mariana ОDAINIC. Orientarea pro-europeană a Republicii Moldova
prin prisma reglementărilor economico-financiare fundamentale ……………………147

Lesea MYSKIV. Administrative and legal ensuring
of higher education establishment in Ukraine in the 20–ies of XX century  ……………157

DREPT PRIVAT / PRIVATE LAW

Наталья ОСОЯНУ. Сравнительный анализ коллизионного регулирования
правоотношений собственности в международном частном
праве Республики Молдова и Российской Федерации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

Valeriu BAEŞU. Libertatea contractuală — fundament juridic al contractului civil . . . . . . . 175

ŞTIINŢE PENALE / CRIMINAL SCIENCES

Gheorghe GOLUBENCO. Aspecte teoretice privind investigarea infracţiunilor
comise cu violenţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

Николай БЕФЛЫЙ. Фактор справедливости как элемент социально–правового
согласия в обществе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

Vitalie SÎLI. Generalităţi privind activitatea teroristă. Trăsături, esenţă, ripostă ……….195

Vitalie BUDECI. Unele probleme privind terminologia utilizată în cadrul
reglementărilor referitoare la infracţiunile în domeniul transportului rutier . . . . . . . . . . . . . 205

TRIBUNA DOCTORANDULUI / TRIBUNE OF THE POST-GRADUATE STUDENTS

Nicolae TERZI. Aspecte privind garantarea constituțională a libertății presei  . . . . . . . . . . . 219

Radu CĂTĂLIN PAVEL. Evoluţia istorică a dreptului la buna administrare  . . . . . . . . . . . . . . . . 225

Augustin PROCOPPVICI. Funcţiile răspunderii financiare  ………………………239

Ion VACARU. Diagnosticarea falsurilor de semnătură aplicate pe documente
cu utilizarea unor mijloace tehnice ………………………………………….250

Vitalie OJOG. Politicile şi strategiile de protecţie a informaţiilor clasificate
în condiţiile aspiraţiilor de integrare europeană a Republicii Moldova . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260

Mihai STĂVILĂ. Efectul unui concurs de circumstanţe agravante şi/sau atenuante
în cazul stabilirii recidivei infracţionale — ca stare de agravare a pedepsei penale ……..268

Diana Anca ARTENE. Caracterele generale ale conduitei ilicite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275

Elena DUDA. Caracteristicile şi cauzalitatea criminalităţii violente …………………282

Gheorghe TRAGONE. Dreptul subiectiv premisă a existenţei abuzului de drept ………297

Corina ONCIOIU. Modalitatea prin care apărătorul este chemat să participe la desfăşurarea
procesului penal ………………………………………………………..305

IN MEMORIAM

Profesorul I. I. LUKASHUK — „cel mai bun jurist-internaţionalist al Rusiei în secolul XX“. . .310
Professor I. I. LUKASHUK — “the best international lawyer Russia in the twentieth century” 312

RECENZII / REVIEWS

Vitalie GAMURARI. Recenzie la lucrarea
„Международное право XXI века. Лукашук Игорь Иванович — 80“.  . . . . . . . . . . . . . . . . . 314

DATE DESPRE AUTORI  …………………………………….. 316

INFORMATION ABOUT THE AUTORS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318

CERINŢE FAŢĂ DE MANUSCRISE ……………………………… 320

REQUIREMENTS FOR MANUSCRIPTS ………………………………….321

Leave a Reply