Skip to main content

În perioada de 22-23 aprilie, Facultatea Științe Economice ULIM a organizat Conferința anuală interuniversitară a tinerilor cercetători SYMPOSIA STUDENTIUM, având ca slogan „Economia Modernă: Probleme Actuale, Realizări și Inovații”. Această conferință a reprezentat un cadru valoros pentru schimbul de idei și experiențe între tinerii cercetători pasionați de domeniul economic.

Conferința a fost organizată în patru secțiuni distincte, acoperind diverse aspecte ale economiei contemporane:

  1. Secția Business și Administrare
  2. Secția Marketing și Logistică
  3. Secția Finanțe, Bănci și Contabilitate
  4. Secția Servicii Hoteliere, Turism și Agrement

La eveniment au participat studenți din toate ciclurile de studii universitare – Licență, Masterat și Doctorat, reprezentând o diversitate de perspective și niveluri de expertiză.

În cadrul conferinței, au fost abordate o serie de teme de actualitate și relevanță în domeniul economic, cum ar fi: Elaborarea și implementarea unui sistem eficient de management al calității în întreprinderi; Planificarea strategică a managementului resurselor umane ca factor esențial al succesului în afaceri; Rolul culturii organizaționale în îmbunătățirea performanței întreprinderii; Analiza mediului de afaceri al întreprinderii în contextul actual; Gestiunea specifică a întreprinderilor din sectorul comunicațiilor; Managementul proiectelor în cadrul firmelor autohtone; Identificarea specificului cunoașterii economice și al altor teme relevante, etc.

Participanții au avut oportunitatea de a prezenta și de a discuta rezultatele cercetărilor lor, contribuind astfel la dezvoltarea cunoștințelor și la promovarea inovației în domeniul economic. Conferința SYMPOSIA STUDENTIUM a reprezentat nu doar o platformă academică deosebită, ci și un spațiu de inspirație și colaborare între viitorii specialiști în economie, consolidând astfel legăturile între universități și pregătind terenul pentru contribuții semnificative în evoluția domeniului economic.

Leave a Reply