Skip to main content
EvenimenteFacultatea DreptNoutățiVizite instituționale

Facultatea Drept ULIM în vizită la Oficiul Avocatului Poporului

În data de 23 aprilie 2024, studenții de la Facultatea de Drept ULIM au avut o experiență valoroasă participând la o vizită de studiu la Oficiul Avocatului Poporului, în cadrul căreia au avut ocazia să se familiarizeze cu misiunea și atribuțiile Instituției Naționale pentru Drepturile Omului.

Avocatul Poporului, Ceslav Panico, a condus această întâlnire cu studenții și a prezentat evoluția istorică a Instituției Ombudsmanului și importanța respectării Principiilor de la Paris pentru a asigura credibilitatea în protecția drepturilor fundamentale. Studenții au beneficiat de o perspectivă amplă asupra modului în care această instituție își desfășoară activitatea și cum contribuie la promovarea, protecția și prevenirea violării drepturilor și libertăților omului.

În cadrul prezentării, s-a pus un accent deosebit pe structura organizațională și activitatea direcțiilor de suport ale Oficiului Avocatului Poporului, care desfășoară o muncă esențială în asigurarea respectării drepturilor omului în diverse domenii.

Participanții la vizită au avut, de asemenea, oportunitatea să-și aprofundeze cunoștințele cu privire la mandatul Instituției Ombudsmanului în prevenirea torturii și relelor tratamente. Reprezentanții Oficiului Avocatului Poporului au oferit informații detaliate despre activitățile de monitorizare desfășurate în locurile privative de libertate și despre eforturile de sensibilizare și informare privind prevenirea și combaterea torturii.

În contextul acestor discuții, studenții au fost instruiți cu privire la modalitățile de a-și proteja drepturile și libertățile prin depunerea unei cereri la Oficiul Ombudsmanului și prin procedurile de examinare și investigare a cazurilor de încălcare a drepturilor fundamentale.

Avocatul Poporului subliniază importanța integrării educației despre drepturile omului în curriculumul academic, necesitatea implicării active a tinerei generații în promovarea și protejarea acestor valori democratice. Această experiență de învățare în cadrul unei instituții precum Oficiul Avocatului Poporului reprezintă un pas important în cultivarea unei conștientizări și angajamente mai profunde în domeniul drepturilor omului și al justiției sociale.

Leave a Reply