Skip to main content
Noutăți

ULIM își confirmă poziția de lider în domeniul învățământului superior din Republica Moldova

Pentru a cincea oară consecutiv, Universitatea Liberă Internațională din Moldova a fost inclusă în clasamentul mondial al universităților U-Multirank-2019, ediția a VI-a.
Instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova, cuprinse actualmente în acest clasament, sunt: Universitatea Liberă Internațională din Moldova (inclusa pentru a cincea oară consecutiv), Universitatea Tehnică din Moldova (inclusă pentru a treia oară în acest clasament) și Universitatea de Stat din Moldova (inclusa pentru a doua oară consecutiv).

Astfel, conform ediției 2019, ULIM a obținut cele mai multe calificative maxime, fiind urmată de celelalte două universități din Republica Moldova incluse în clasament.
Cea de a șasea ediție a U-Multirank este cea mai mare de la lansarea sa, incluzând 1,711 instituţii de învăţământ superior din 96 de ţări. În peisajul complex al sistemelor de clasificare și ierarhizare, U-Multirank reprezintă un instrument aparte, generat la inițiativa Comisiei Europene.
U-Multirank este o abordare multidimensională, axată pe clasamentul internațional al instituțiilor de învățământ superior. Având în vedere abordarea multidimensională, U-Multirank este primul clasament la nivel mondial care oferă o imagine completă a diversității performanței universitare, oferind utilizatorilor informații din mai multe arii de cunoaştere.

Contrar clasamentelor tradiționale internaționale, evaluările „U-Multirank” se bazează pe cinci domenii-cheie: (1) predare și învățare, (2) cercetare, (3) transfer de cunoștințe, (4) orientare internațională și (5) implicare regională.
Rezultatele obținute poziționează ULIM pe locuri fruntașe și pe poziții comparabile cu cele ocupate de universitățile din consorțiu. Printre punctele forte ale ULIM, confirmate de U-Multirank-2019, sunt: procentul de studenți internaționali (inclusiv cei veniți prin programe de mobilitate) din numărul total de studenți; ponderea ridicată a programelor de licență și master în limbi străine; personal academic din afara țării angajat cu normă întreagă; grade științifice conferite cetățenilor străini; numărul ridicat de parteneriate strategice; ponderea ridicată a absolvenților de licență și masterat angajați în regiune; rata ridicată de promovare a programelor de licență și masterat în perioada reglementată; stagii de practică organizate pentru studenți în țară și străinătate etc. A se vedea clasamentul: https://www.umultirank.org/…/free-international-university…/
De la prima publicare în 2014, U-Multirank a dublat numărul instituțiilor de la 850 la 1 711 și a extins acoperirea țărilor de la 74 la 96, incluzând mai mult de 5.153 de facultăți și mai mult de 12.500 de programe de studiu în 24 de domenii.
Din cele 1711 universități din peste 96 de țări din cadrul ediției 2019, 56% sunt din Europa, 19% – din America de Nord, 5% – din Asia și 5% – din Oceania, America Latină și Africa. ULIM este unica instituție de învățământ superior din Republica Moldova care a apărut inițial în topul respectiv.

U-Multirank este rezultatul unei inițiative care își are originea într-o conferință organizată sub președinția franceză din 2008 a Uniunii Europene, care a solicitat o nouă clasificare a universităților bazată pe o metodologie care reflectă o varietate de dimensiuni de excelență în context internațional. Ulterior, pentru a asigura imparțialitatea, calitatea și verificarea, Comisia Europeană a selecționat un consorțiu independent care să efectueze clasificarea. Centrul pentru învățământ superior (CHE) din Germania și Centrul pentru studii politice de învățământ superior (CHEPS) din Țările de Jos conduc inițiativa. Acestea colaborează cu parteneri printre care se numără Centrul pentru studii științifice și tehnologice de la Universitatea Leiden (CWTS), editura științifică Elsevier, fundația Bertelsmann și firma de software Folge 3.