Skip to main content

În data de 1 aprilie, Comisia de evaluare externă a ANACEC a desfășurat o vizită de evaluare la Universitatea Liberă Internațională din Moldova. Scopul acestei vizite a fost evaluarea externă a calității programului de recalificare profesională denumit „Modulul Psihopedagogic”, în vederea acreditării acestuia.

Procesul de evaluare a implicat o serie de activități comprehensive, având drept obiectiv asigurarea unui standard înalt al calității educației și formării profesionale. În cadrul acestei vizite, Comisia a efectuat interviuri cu membrii echipei manageriale a ULIM, inclusiv cu coordonatorii programului și responsabilii de managementul calității. De asemenea, s-au realizat interviuri cu cadrele didactice implicate în programul de formare profesională, precum și cu personalul auxiliar, care contribuie la buna funcționare a activităților instituționale.

Un aspect esențial al evaluării a fost reprezentat de interviurile cu formabilii și absolvenții programului de formare profesională continuă. Această abordare a oferit Comisiei o perspectivă completă asupra experienței studenților și a gradului de satisfacție al acestora cu privire la calitatea programului și a resurselor oferite de instituție.

De asemenea, în cadrul vizitei, Comisia a efectuat o inspectare a spațiilor educaționale, pentru a evalua infrastructura și echipamentele utilizate în procesul de instruire și învățare. Această evaluare a asigurat că instituția oferă un mediu propice pentru dezvoltarea academică și profesională a studenților.

Universitatea Liberă Internațională din Moldova exprimă recunoștința sa față de Comisia de evaluare externă a ANACEC pentru eforturile depuse în procesul de evaluare și așteaptă cu interes feedback-ul și recomandările care vor contribui la consolidarea și dezvoltarea continuă a instituției și a programelor sale academice.

Leave a Reply