Skip to main content

Facultatea Științe Sociale și ale Educației ULIM, a sărbătorit Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului, în data de 2 aprilie 2024, printr-o întâlnire specială dedicată susținerii nevoii de conștientizare a autismului și promovării protecției sociale a persoanelor cu această afecțiune.

Această întâlnire reprezintă o oportunitate importantă pentru studenții anului I, specializarea Asistență Socială, de a se implica activ în dezbateri și discuții constructive referitoare la necesitatea înțelegerii și sprijinirii persoanelor cu dizabilități, în special a celor din spectrul autismului. Prin prezentări, dezbateri și dialoguri deschise, dorim să promovăm o mai mare conștientizare în rândul comunității academice și a societății în general, despre provocările și necesitățile specifice ale acestor persoane.

Ne bucurăm să anunțăm că la această întâlnire specială au participat și mamele copiilor cu elemente din spectrul autist. Prezența lor va aduce o perspectivă unică și profundă asupra experiențelor familiilor care se confruntă cu această afecțiune și va contribui la o mai bună înțelegere a nevoilor acestor copii și adulți.

Scopul acestei întâlniri a fost de a promova empatia, înțelegerea și sprijinul pentru persoanele cu autism și familiile acestora, precum și de a inspira și mobiliza viitorii profesioniști în domeniul asistenței sociale să devină agenți activi în promovarea incluziunii și egalității de șanse pentru toți membrii societății.

Participarea studenților, a mămicilor copiilor cu autism și a tuturor celor interesați a fost esențială pentru succesul acestui eveniment. Împreună, putem construi un mediu mai empatic și inclusiv pentru persoanele cu autism și familiile lor.

Leave a Reply