Skip to main content
EvenimenteFacultatea Limbi Străine, Relații Internaționale și JurnalismInvitați speciali la ULIMNoutăți

Evenimentul de prezentare a curriculumului cursului universitar ,,Cultura de securitate”

Studenții de la Facultatea de Limbi străine, Relații Internaționale și Jurnalism ULIM împreună cu doamna Decan Viorica Lifari au participat la evenimentul de prezentare a curriculumului cursului universitar ,,Cultura de securitate”.
Problema securității umane, naționale și internaționale a devenit în ultimii ani un imperativ în contextul diversificării amenințărilor şi pericolelor din mediul internațional de securitate. Securitatea este o necesitate ce ne vizează pe toți!
O cultură de securitate puternică în societate, promovată în mod susţinut în rândul populaţiei reprezintă una dintre modalitățile care sporește funcționalitatea sistemului de securitate.
Cultura de securitate este rezultatul final al educației privind securitatea, inclusiv prin educaţie continuă, prin promovarea valorilor, normelor, atitudinilor și acțiunilor aferente asimilării conceptului de securitate naţională.
Acestea sunt câteva concluzii expuse de participanții la evenimentul de lansare a curriculumui ,,Cultura de securitate”.
Scopul cursului universitar rezidă în ridicarea nivelului de conștientizare a importanței dezvoltării, educării și promovării culturii de securitate în rândul studenților prin familiarizarea și responsabilizarea acestora față de riscurile din mediul de securitate, precum și asumarea unei atitudini conștiente a implicării proactive a fiecărui cetățean în asigurarea securității personale și naționale.
Necesitatea elaborării curriculumului ,,Cultura de securitate” este justificată și imperios determinată de contextul specific actual al Republicii Moldova.
 Preocuparea tot mai pregnantă a instituțiilor din domeniul securității și apărării, a societății civile și a mass-media pentru promovarea culturii de securitate încadrează educarea culturii de securitate în domeniul formării pe tot parcursul vieții. Curriculum ,,Cultura de securitate” este destinată studenților/studentelor de la specialitățile non-profil din instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova.
Domnul Valeriu Mija, conferențiar universitar și doamna Rodica Panta Pisarencu, lector universitar la Facultatea de Limbi străine, Relații Internaționale și Jurnalism ULIM se regasesc printre autorii curriculumului.
Curriculumul a fost elaborat în cadrul proiectului Dezvoltarea curriculumului ”cultura de securitate”, implementat în perioada iunie – noiembrie de Platforma pentru Inițiative de Securitate și Apărare (PISA) și finanțat de Alianța Tratatului Atlanticului de Nord (NATO).
Mulțumim Platforma pentru Inițiative de Securitate și Apărare pentru oportunitatea de a participa în cadrul acestui proiect și colegilor de la universitățile din țară pentru colaborare.

Leave a Reply