Skip to main content
Facultatea Științe Sociale și ale Educației – ULIM – o întrunire dedicată orientării în carieră a viitorilor psihologi!
În data de 23 octombrie 2023 în Mediateca ULIM studenții de la Facultatea Științe Sociale și ale Educației s-au întâlnit cu reprezentanții domeniilor practice ale psihologiei. Întrunirea care a avut drept scop orientarea în carieră a studenților și promovarea cunoștințelor despre domeniile de aplicare ale psihologiei a fost organizată de dna Iurchevici Iulia, dr., conf. univ.
În calitate de invitați cu prezentări au evoluat:
– Ilona Dzîc – locotenent-colonel, șefa Serviciului de Asistență Psihologică a a Armatei Naționale;
– Maria Melnic – ofițer principal al Secției protecției muncii și prevenirii riscurilor profesionale a Direcției managementului resurselor umane a Inspectoratului General de Poliție;
– Natalia Negură – psiholog școlar la Liceul Teoretic „Constantin Negruzzi” din Chișinău;
– Victoria Raiu – psiholog în cadrul Penitenciarului nr. 18 – Brănești;
– Ana Lupașcu – psiholog clinician în cadrul Centrului Republican Experimental de Protezare, Ortopedie și Reabilitare.
Invitații au povestit despre solicitările pe care le prezintă fiecare din domeniile psihologiei aplicate. Acestea sunt diverse, dar comun pentru profesia de psiholog sunt un șir de abilități: onestitatea, empatia, capacitatea de ascultare activă, spiritul critic, flexibilitatea și creativitatea, memoria experiențială bună, atenția orientată spre persoană și particularitățile acesteia, gândirea analitico-sintetică. Totodată, de mare importanță sunt calitățile morale, manifestate în iubirea de oameni, deschiderea spre diversitate, dorința de dezvoltare personală cu finalitate în cea mai bună variantă de implicare profesională, permanenta aspirație de sporire a potențialului de cunoștințe-abilități speciale de rând cu calitățile umane. Toate aceste abilități și calități, în cazul psihologului, nu sunt doar o necesitate profesională, dar și resurse utilizate în viața de zi cu zi, solicitate și întrebuințate după ce se iese din cabinetul de psiholog școlar, militar, clinician, judiciar sau de muncă în oricare alt domeniu.
Participanții au dat dovadă de interes, au adresat multe întrebări, au expus dorința de a continua aceste întâlniri care au o contribuție mare la modelarea lor profesională.

Leave a Reply