Skip to main content
În luna octombrie, la începutul anului de învățământ 2023-2024 pentru ciclul II, studii de master, studenții Programului de Master „Diplomație, Securitate, Business și Comunicare” au fost informați despre oportunitățile oferite de către și în cadrul învățământului dual.
Dat fiind faptul că învățământul dual prevede organizarea procesului de studii în două categorii de instituții concomitent – la instituția de învățământ ULIM – Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, unde este asigurată pregătirea teoretică și la compania-parteneră, unde sunt formate competențele practice – studenții au fost informați despre posibilitatea de a fi angajați în câmpul muncii chiar de la începutul studiilor de master, în urma unor întrevedereri cu reprezentanții companiilor-partenere.
Învățământul dual la ULIM, prin Programul de Master „Diplomație, Securitate, Business și Comunicare” este pilotat în cadrul proiectului COOPERA („Integrating Dual Higher Education In Moldova and Ukraine”), ERASMUS +, nr. 617490-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP.

Leave a Reply