Skip to main content

La 26 februarie curent, membrii Senatului ULIM s-au întrunit la prima ședință din cel de-al doilea semestru.

Evaluarea calităţii procesului didactic şi rezultatele sesiunii de examinare în semestrul I al anului de studii 2019-2020, a fost primul subiect de pe ordinea de zi din cadrul întrunirii, prezentat de Ludmila Zmuncila, șef Oficiul support Academic. Cel de-al doilea subiect a fost abordat de conf. univ. dr. Gholamali Mohammadifard, șeful Centrului de Consiliere Psihologică și Orientare în Carieră (CCPOC), care a prezentat raportul activității desfășurate la Centru și a formulat recomandări pentru menținerea unui climat prielnic în mediul academic, în vederea evoluării performanțelor didactico-științifice.

La fel, în cadrul ședinței, prin hotărârea membrilor Senatului ULIM au fost conferite distincții. Ordinul ULIM a fost oferit prof. univ. dr. hab. Grigore Junghietu, pentru contribuție esențială la promovarea imaginii ULIM în plan educațional și științific. Medalia ULIM s-a acordat conf. univ. dr. Gholamali Mohammadifard și dnei Stepanida Bletea, șefa Secției Resurse Uumane, pentru promovarea activităților educațional și pentru succese deosebite în domeniul științific. De asemenea, distinși cu Diplome de Excelență, pentru succese remarcabile în activitatea desfășurată, au fost: conf. univ. dr. Iurie Krivoturov, conf. univ. dr. Inga Stoianova, șef Catedra Filologie Germanică și lect. univ. Svetlana Sărăcuță.

Serviciul de Presă, ULIM

Leave a Reply