Skip to main content
EvenimenteFacultatea Științe Sociale și ale EducațieiNoutățiPersonalități din domeniul de profil

Proiectul „Consolidarea capacităților pentru asigurarea schimbărilor durabile în sistemul serviciilor sociale din Republica Moldova”

Parteneriate și activități în cadrul acestora, ULIM – Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 În perioada 16-17 aprilie 2024, studenții anului III, Ciclul I Licență, specialitatea Asistență Socială, Facultatea Științe Sociale și ale Educației – ULIM, au beneficiat de o formare în domeniul sănătății mintale.
Această activitate este realizată în cadrul proiectului „Consolidarea capacităților pentru asigurarea schimbărilor durabile în sistemul serviciilor sociale din Republica Moldova”, finanțat de Agenția Cehă pentru Dezvoltare și Ministerul Afacerilor Externe din Republica Cehă și realizat de Caritas Czech Republic in Moldova și Centre for Mental Health Care Development, Lublaňska, Praha (Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví).
Inovația în cadrul formării a fost asigurată de implicarea activă a susținătorilor de la egal la egal, persoane cu experiență personală de viață în sănătatea mintală care își folosesc propria experiență pentru a oferi suport informațional grupului format.
Grație fromatorilor, Pavel Říčan, sociologist, lecturer, director of Centre for Mental Health Care Development, Prague, Czech Republic și Zdeněk Císař, peer consultant, trainer, lecturer, Centre for Mental Health Care Development, Prague, Czech Republic, lectorilor, Psiholog pentru copii și maturi, Natalia Rotaru-Sîrbu, Elena Creangă, Dan Simion, susținătorilor de la egal la egal (Inga si Ana) studenții au exersat, au fost implicați în activități interactive, au trăit emoții împreună, și-au lărgit câmpul toleranței și si-au dezvoltat abilități de lucru cu persoanele cu probleme de sănătate mintală.
 Exprimăm gratitudine Evelia Gorobet pentru facilitarea transmiterii mesajului cât mai fidel prin traducere, Ștefan Cojocaru pentru grijă și asigurare necesare, Cristina Nestor pentru menținerea comunicării și facilitarea participării susținătărolir de la egal la egal, Mihai Nani pentru efortul de a schimba lucrurile într-o colaborare viabilă cu partenerii.

Leave a Reply