Skip to main content
Noutăți

Ședința Senatului ULIM din luna martie 2019

La 27 martie curent, membrii Senatului ULIM s-au reunit la ședința ordinară, în cadrul căreia au fost supuse consultării, evaluării și aprobării câteva subiecte de pe ordinea de zi:

  1. Evaluarea calității predării cursurilor la ULIM (raportor: lect. univ. Nelly Balode, membru al Consiliului pentru Asigurarea Calității)
  2. Evaluarea calității și eficienței stagiilor de practică la Facultățile ULIM (raportor: conf. univ. dr.  Alexandru Cauia, prorector pentru Strategie Academică și Programe de Studii)
  3. Asigurarea calității studiilor la ciclul II – master (raportor: conf. univ. dr. Elena Robu, director Școala Doctorală Științe Economice, Sociale și Tehnologii Informaționale)
  4. Aprobarea ofertei educaționale pentru anul 2019-2020 (raportor: conf. univ. Alexandru Cauia)

Membrii Senatului au aprobat prin vot unanim proiectele de hotărâre și au formulat o serie de recomandări în vederea consolidării continue a actului educațional științifico-didactic și a altor aspecte de ordin administrativ.

Serviciul de Presă, ULIM

Leave a Reply