Skip to main content
EvenimenteFacultatea Științe Sociale și ale EducațieiNoutăți

Simpozionul „Expertiza Socială în Sănătatea Mintală, Abilitarea Comunității și Antreprenoriat Social în sec. XXI”

Simpozionul „Expertiza Socială în Sănătatea Mintală, Abilitarea Comunității și Antreprenoriat Social în sec. XXI”: O reflectare asupra evoluției și inovației în domeniul asistenței sociale

Recent, în perioada 4 – 8 aprilie 2024, a avut loc un eveniment deosebit de important în domeniul asistenței sociale – Simpozionul „Expertiza Socială în Sănătatea Mintală, Abilitarea Comunității și Antreprenoriat Social în sec. XXI”. Organizat de către Project Casa Mare, în parteneriat cu Universitatea Liberă Internaţională din Moldova – Facultatea Științe Sociale și ale Educației, VRC Moldova și Clubul Tinerilor pentru Antreprenoriat Social, acest simpozion a reprezentat un moment de învățare, explorare și colaborare pentru toți cei implicați.

În cadrul acestui eveniment, participanții au avut oportunitatea unică de a explora conceptele și practicile esențiale din domeniul expertizei sociale și abilitării comunitare. Cu un accent deosebit pe sănătatea mintală și antreprenoriatul social, simpozionul a facilitat schimbul de idei și experiențe între profesioniști, cercetători și pasionați din diverse medii.

În prima zi a simpozionului, desfășurat la ULIM, participanții s-au adunat pentru a discuta despre Expertiza Socială și Abilitarea Comunității, abordând subiecte esențiale în acest domeniu. Ziua a doua a fost dedicată „Antreprenoriatului Social în Zona Rurală din Moldova”, un moment în care s-au evidențiat inițiativele și succesele în acest sens, cu un eveniment special care a avut loc în satul Cărbuna, raionul Ialoveni.

În continuare, a treia zi a simpozionului a fost marcată de găzduirea celui de-al 6-lea Congres ANEASM la ULIM, sub tema „Profesionalizare, Împuternicire și Solidaritate în Asistență Socială”, adunând profesioniști și pasionați din întreg domeniul asistenței sociale. A patra zi a fost din nou consacrată antreprenoriatului social în zona rurală din Moldova, evidențiind rolul crucial al acestuia în dezvoltarea comunităților. Iar, a cincea zi a fost dedicată explorării sănătății mintale în societatea modernă, oferind perspective și soluții pentru îmbunătățirea bunăstării mentale a indivizilor și a comunităților.

Încheind, Simpozionul „Expertiza Socială în Sănătatea Mintală, Abilitarea Comunității și Antreprenoriat Social în sec. XXI” a fost un catalizator pentru schimbarea și inovarea în domeniul asistenței sociale. Eforturile și angajamentul participanților, precum și sprijinul organizațiilor partenere, demonstrează o voință comună de a crea schimbări pozitive în comunitățile noastre.

Leave a Reply