Skip to main content

În data de 24 aprilie, studenții Facultății de Științe Economice și elevii Colegiului ULIM au avut privilegiul de a participa la o întâlnire deosebită cu reprezentanții Societății de Asigurări-Reasigurări MOLDCARGO. Evenimentul a fost organizat cu scopul de a aduce în atenția participanților tema importantă a răspunderii civile auto, atât în context intern, cât și extern, inclusiv RCA (Răspundere Civilă Auto) și Cartea Verde.

Reprezentanții MOLDCARGO au facilitat o discuție amplă și interactivă, oferind studenților și elevilor o perspectivă amplă asupra implicațiilor și importanței asigurărilor auto în societatea contemporană. Tematica abordată a acoperit aspecte esențiale ale răspunderii civile auto, inclusiv implicațiile legale și financiare ale accidentelor rutiere, precum și modalitățile prin care asigurările pot proteja atât conducătorii auto, cât și pietonii și alte părți afectate.

Prin intermediul prezentării lor experte și a studiilor de caz relevante, reprezentanții MOLDCARGO au subliniat importanța înțelegerii profunde a conceptelor de răspundere civilă auto, evidențiind diferențele între asigurările RCA și asigurările Carte Verde, precum și obligațiile legale ale șoferilor în aceste contexte.

Participanții au avut oportunitatea unică de a adresa întrebări și de a dezbate aspectele mai puțin cunoscute ale acestor tipuri de asigurări, beneficiind de experiența și cunoștințele reprezentanților companiei MOLDCARGO.

Leave a Reply