Skip to main content
EvenimenteManifestări științificeNoutăți

Symposia Studentium – formula excelenței universitare a tinerilor studioși

În data de 22 aprilie, Universitatea Liberă Internațională din Moldova a  organizat un eveniment important în calendarul academic: Symposia Studentium. Organizată de Comitetul Științific și Organizatoric al Sesiunii Științifice, această conferință anuală a reprezentat o platformă valoroasă pentru promovarea cercetării și schimbului de idei între studenți și cadrele didactice.

În deschiderea sesiunii plenare, prof. univ. dr. hab. Elena Prus, Prorector pentru Cercetare Științifică și Studii Doctorale la ULIM și Emilia Țenti, Președinte al Senatului Studențesc, au subliniat importanța participării active a studenților în viața academică a universității pentru pregătirea generației de tineri intelectuali.

În cadrul sesiunii plenare, moderată de către Ion Jereghi, membru al Senatului Studențesc ULIM, au fost prezentate comunicări, reprezentând o varietate de domenii de cercetare. Printre aceste comunicări se numără:

Diana Chendighelean (Facultatea Științe Economice, sub îndrumarea coord. șt., lect. univ. dr. Ludmila Timotin) a abordat subiectul ,,Particularitățile evidenței contabile în cadrul companiilor de brokeri în asigurări”; Daniel Grițcu, Pavel Zagoruico, Vlad Ursu, Marcelina Uncu și Valentina Saltîcova (Facultatea Științe Sociale și ale Educației, sub îndrumarea coord. șt., conf. univ. dr. Iulia Iurchevici) au prezentat ,,Competențele media ale adolescenților din Republica Moldova”; Ana-Gabriela Talpa (Facultatea Informatică, Inginerie și Design, sub îndrumarea coord. șt., conf. univ. dr. Vitalie Malcoci) a oferit o perspectivă asupra temei ,,100 de ani de Bauhaus – artă, arhitectură și design în secolul XX”; Mădălina Cociug (Facultatea Drept, sub îndrumarea coord. șt., conf. univ. dr. Iulia Iurchevici) a investigat tema ,,Reglementarea juridică a răspunderii civile”; Felicia-Nicoleta Onu (Facultate Limbi Străine, sub îndrumarea coord. șt., lect. univ. dr. Inna Colenciuc) a analizat ,,Aspectele lingvistice și socioculturale ale romanului lui William Golding – Lord of the Flies”; Sergiu Litviniuc (Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism, sub îndrumarea coord. șt., conf. univ. dr. Ludmila Coadă) a investigat tema ,,Ieșirea Marii Britanii din UE: implicații și impact”; Nicoleta Hrușciov (Specialitatea Marketing, Colegiul ULIM, sub îndrumarea coord. șt., lect. univ. dr. Stela Guzun) a prezentat „Analiza mixului de marketing al companiei MILLE”.

Aceste prezentări au demonstrat teme de actualitate și de interes pentru publicul universitar, precum și sprijinul constant oferit de către cadrele didactice pentru formarea profesională a studenților. Symposia Studentium este o ocazie deosebită pentru a încuraja colaborarea interdisciplinară, excelența în rândul tinerilor comunității academice ULIM.

Leave a Reply