Skip to main content

Despre ULIM – Centre de Recrutare

Centre de Consultanță, Orientare și Selecție pentru studii la ULIM în România (Centre de Recrutare):

Nr Denumirea Localitatea Persoana împuternicită
1 Fundația Cultural-Științifică „Concord” Constanța Președinte Dumitru Costea
2 Asociația pentru Promovarea și Implementarea Strategiilor Educaționale (A.P.I.S.E.) București Director general Gela Baciu
3 Federația Județeană a Organizațiilor Non-Guvernamentale de Tineret Brașov (FJT) Brașov Președinte Claudiu Oțeleanu
4 Asociația pentru Promovarea Învățământului European Bacău AFJ Bacău Președinte Lăcrămioara Mocanu
5 Fundația „Mircea cel Bătrân” Constanța Președinte Ion Floander
6 Fundația „Tudor Vladimirescu” Târgu-Jiu Președinte Dan Ilie Morega

În conformitate cu legislația națională a Republicii Moldova și a Cartei ULIM, Centrele de recrutare promovează oferta educațională ULIM, dar nu desfășoară activitate didactică (vezi PDF).