Skip to main content
Hotărâri

HOTĂRÎREA Nr. 1/7 din 23.04.2013

În urma audierii raportului „Activitatea Departamentului Informațional Biblioteconomic ULIM”


Senatul ULIM a hotărît:

  1. A lua act de informaţia prezentată privind activitatea Departamentului Informațional Biblioteconomic ULIM.
  2. A aprecia drept satisfăcătoare activitatea DIB în sprijinul servirii informaţional-documentare.
  3. A susţine şi a promova experienţele reprezentative ale DIB, orientate spre servirea eficientă informaţional-documentară a procesului didactic şi de cercetare.
  4. A ameliora funcţionarea DIB şi a considera drept priorităţi:

–   sporirea vizitelor studenţilor şi a cadrelor didactico-ştiinţifice în spaţiile DIB şi amplificarea utilizării resurselor documentare (cunoaşterea fondului de către profesori, implicaţii ale acestora pentru dezvoltarea resurselor, utilizarea resurselor documentare în procesul de predare, reflectarea surselor deţinute de către DIB în programele analitice etc.)

Responsabili: şefii catedrelor, cadrele didactico-ştiinţifice, DIB 

–   intensificarea colaborărilor între DIB şi catedre, cadrele didactico-ştiinţifice pentru noi achiziţii de documente (informaţii reciproce, organizarea expoziţiilor “Intrări noi”, consultarea sistematică a colecţiilor DIB);

Responsabili: şefii catedrelor, bibliotecarii de contact, DIB

–   perfecționarea prezenţei în colecţiile DIB a publicaţiilor instituţionale şi de autor, editate sub egida ULIM;

Responsabili: structurile științifice, cadrele didactico-ştiinţifice

–   organizarea în colaborare cu structurile științifice ULIM a unui ciclu de prezentări privind constituirea repozitoriului universitar, implementarea politicii Accesului Deschis la ULIM;

Responsabili: structurile științifice, DIB

–   îmbunătăţirea parcului tehnic al DIB şi suportului de soft în scopul bunei funcţionări a catalogului electronic, a prezenţei acestuia pe pagina WEB, amplificării potenţialului informaţional al Bibliotecii Digitale ULIM.

Responsabili: DIB, Rectoratul