Skip to main content
EvenimenteFacultatea Relații Internaționale, Științe Politice și JurnalismNoutăți

Masă rotundă ”Promovarea culturii de securitate: rolul și viziunile mediului academic” – 22 septembrie 2023

Masă rotundă ”Promovarea culturii de securitate: rolul și viziunile mediului academic” – 22 septembrie 2023
Participanții la eveniment au vorbit despre importanța promovării culturii de securitate la nivel național, rolul educației în promovarea culturii de securitate și sprijinul oferit de NATO în dezvoltarea, educarea și promovarea educației și culturii de securitate în Republica Moldova NATO.
În calitate de speakeri au fost prezenți: doamna Natalia Albu, Directoare Executivă Platforma pentru Inițiative de Securitate și Apărare, domnul Valeriu Mija, Secretar de Stat în domeniul Politicii de Apărare Ministerul Apărării al Republicii Moldova, Marina Stănescu, Ofițer Politic Oficiul de legătură NATO în Republica Moldova, Alexandr Cauia, Prorector Strategie Academică și Programe de Studii ULIM – Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, doamna Svetlana Cibotari, doctor habilitat în științe politice USM Universitatea de Stat din Moldova și domnul Alexandru Panțuru, Atașat al Apărării Adjunct, militar și aero, Irina Cerneauscaite, Directoare Departamentul Informaţional Biblioteconomic ULIM. Moderatoare fiind doamna Rodica Panța, lector universitar ULIM, Manegeră de proiecte PISA.
Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului Dezvoltarea curiiculei ”Cultura de securitate”, implementat de Platforma pentru Inițiative de Securitate și Apărare (PISA) în perioada iunie-octombrie 2023 cu suportul financiar al Alianței Tratatului Atlanticului de Nord NATO.
Proiectul își propune promovarea culturii de securitate și construirea unei cooperări interinstituționale pentru a consolida implementarea comună a proiectelor. Unul din obiectivele de bază este elaborarea curriculumului ”Cultura de securitate”, grupul de autori fiind constituit de experți din domeniul securității și apărării și reprezentanți ai mediului academic de la 5 universități din Republica Moldova: USM Universitatea de Stat din Moldova, ULIM – Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chișinău, Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți și Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul.
Curriculum va oferi studenților o înțelegere a cercetărilor recente, atât teoretice, cât și empirice, privind cauzele războiului și ale păcii, dar și a politicilor, măsurilor și provocărilor de securitate națională și globală în lumea modernă.
În cadrul evenimentului, PISA a oferit o donație de carte în limba română și rusă a lucrării „Apărarea” – Dicționar de buzunar.

Leave a Reply