Skip to main content
EvenimenteFacultatea Științe EconomiceNoutăți

Simpoziumul ,,The Regional Cybersecurity Symposium”

În data de 14 noiembrie, decanul Facultății Științe Economice și Tehnologii Informaționale, Igor Balan, dr. conf. univ., și doamna Mitev Lilia, dr., lect. univ., Șef catedră Tehnologii Informaționale, au participat la simpoziumul ,,The Regional Cybersecurity Symposium”, organizat în perioada de 14 -15 noiembrie.
The Regional Cybersecurity Symposium este un eveniment important care are ca scop consolidarea securității naționale prin întărirea rezilienței și securității infrastructurii critice împotriva amenințărilor cibernetice. Acesta reunește experți regionali, factori de decizie politică, lideri din industrie și profesioniști în domeniul securității, pentru a aborda provocările unice cu care se confruntă sectoarele infrastructurilor critice din regiune.
De asemenea, acesta servește drept platformă pentru dialogul regional, schimbul de cunoștințe și eforturile coordonate pentru a consolida securitatea națională în regiune.

Leave a Reply