Skip to main content
EvenimenteFacultatea Relații Internaționale, Științe Politice și JurnalismNoutățiVizite instituționale

Studenții Programului de Master „Diplomație, Securitate, Business și Comunicare” la CID NATO

Învățământ dual: Studenții Programului de Master „Diplomație, Securitate, Business și Comunicare” la CID NATO
Pe parcursul lunii noiembrie, în perioada stagiului de practică, studenții anului II, Programul de Master „Diplomație, Securitate, Business și Comunicare” sunt implicați full-time în activitățile instituțiilor / companiilor partenere ale ULIM – Universitatea Liberă Internaţională din Moldova.
Studentele Raisa Gaidamul și Diana Pânzaru participă activ în proiectele și inițiativele Centrului de Informare şi Documentare privind NATO din Republica Moldova, unde aplică în practică cunoștințele acumulate de-a lungul anilor de studii, își aduc contribuția la promovarea valorilor şi principiilor euro-atlantice în RM, la implementarea planului de acțiuni al parteneriatului Moldova – NATO, la informarea opiniei publice despre importanța acestor relații.
Programul de Master „Diplomație, Securitate, Business și Comunicare”, în formatul învățământului dual, oferă studenților posibilitatea de a studia în cadrul ULIM și de a realiza, în paralel, activități practice în instituțiile/ companiile partenere ale ULIM, angajate în implementarea, în Republica Moldova, a învățământului superior dual.
Formatul învățământului dual la ULIM este implementat cu începere din 2022, prin intermediul proiectului COOPERA („Integrating Dual Higher Education In Moldova and Ukraine”), ERASMUS +, nr. 617490-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP.

Leave a Reply