Skip to main content
Facultatea Științe Economice

Vizită Industrială la expoziția națională ”MADE IN MOLDOVA”

Astazi 31.01.2019, studenții cursului al 3-lea facultații ”Științe Economice” au desfășurat vizita industrială la expoziția ”MADE IN MOLDOVA” care petrece la MOLDEXPO.

Astazi 31.01.2019, studenții cursului al 3-lea facultații ”Științe Economice” au desfășurat vizita industrială la expoziția ”MADE IN MOLDOVA” care petrece la MOLDEXPO. La expoziția au fost prezentate 450 agenți economici din diferite ramuri ale economiei naționale: industria alimentară, ramura vitivinicolă, industria mobilei, industria ușoară, utilaje, tehnică și aparataje, instituții de cercetări științifice, meșteri populari. Studenții au participat la un curs informativ realizat de reprezentanții AGEPI despre proprietatea intelectuală, mărcile și alți indifacatori de afaceri, dreptul de autor și drepturile conexe, designul industrial și alte instrumente în domeniul proprietății intelectuale. De asemenea studenții au vorbit cu reprezentanții Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă despre vacanții actuale, tendințele și perspectivele pieții de muncă, modele de prezentare CV-urilor și petrecerii interviurilor în companii care caută tinerii specialiști.

Expoziţie-târg naţională multiramurală de servicii şi mărfuri autohtone, ediţia a XVIII-a ”MADE IN MOLDOVA” în mod plin a prezentat potențialul de producție RM în diferite domenii economiei naționale.

Coordonatori vizitei au fost:

Guzun Stela, dr., în științe economice

Trifonova Larisa, lector universitar